Sistemul informational cu privire la facturare a serviciilor locativ-comunale


Informarea prestatorilor serviciilor locativ-comunale si gestionarilor fondului locativ cu privire la facturarea serviciilor prestate locatarilor, primirea indicatiilor contoarelor individuale de la locatarii municipiului Chisinau si a suburbiilor